Cách tìm địa chỉ IP của bộ định tuyến của bạn trên mọi máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Nếu bạn cần truy cập vào trang thiết lập của bộ định tuyến để thực hiện một số thay đổi cấu hình, thì bạn biết rằng mình cần địa chỉ IP của bộ định tuyến để có quyền truy cập. Nếu bạn đã quên địa chỉ IP đó là gì, thì đây là cách tìm địa chỉ IP đó trên mọi nền tảng.

Bộ điều hợp mạng là gì?

Nếu bạn đã từng cố gắng khắc phục sự cố mạng, bạn có thể sẽ bắt gặp các cuộc thảo luận về bộ điều hợp mạng. Vậy chúng là gì, và tại sao máy tính của bạn cần chúng? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Cáp Ethernet của bạn có bị lỗi không? Các dấu hiệu cần chú ý

Cáp là một vật ác cần thiết và là nguồn gốc của nhiều vấn đề liên quan đến máy tính và mạng. Mặc dù bạn không thể loại bỏ hoàn toàn cáp, nhưng một số loại cáp có thể cần được thay thế thường xuyên hơn những loại cáp khác, bao gồm cả cáp Ethernet được sử dụng để kết nối mạng.